Imię: Stefcia Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Stefcia
  • Kajtek
  • ok.1934
  • Żyd
  • uciekła z starszą siostrą z getta, śpiewały na ulicach i w restauracjach. W sierpniu 44 przyjęto je do harcerskiej służby łączności. Stefcia otrzymała pseudonim Kajtek. Była oczkiem w głowie całego oddziału.Po kapitulacji powstania siostry trafiły do Stalagu VI-e w Oberlangen. Mieszkają w Izraelu.

  • powstanie warszawskie
  • dzieci
  • List Zalmana Chochmana, umieszczony w przypisie do relacji Józefa Zysmana-Ziemiana w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s.566.