Given name: Marek Family name: Edelman

 • NO
 • Male
 • Marek
 • Edelman
 • Yes
 • From Warsaw
 • Jewish
 • bad
 • secondary
 • basement
 • Wyszedł z getta kanałami, wyprowadzony, wraz z kilkudziesięcioma innymi powstańcami 10 maja 1943 r., przez Kazika Rajzachera. Ukrywał się w różnych mieszkaniach w Warszawie m.in. na Miodowej 24, Leszno 18. Po stronie aryjskiej działał w Bundzie i ŻOB-ie, ze względu na zły wygląd nie wychodził często z domu. Brał udział w powstaniu warszawskim w oddziale AL, wraz ze swoimi przyjaciółmi. Po powstaniu, z obawy przed rozpoznaniem, przeszedł z innymi powstańcami nad Wisłę, skąd mieli być przeprawieni na prawy brzeg. Nic z tego nie wyszło. Grupą 15 osób zaczęli ukrywać się w piwnicy domu na Promyka 43. Po kilku tygodniach został ze współtowarzyszami ewakuowany przez ekipę szpitala czerwonego krzyża w Boernerowie.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Jewish underground movement , contacts with other Jews , housing assistence
 • Str. 4 – 5