Given name: Irena Family name: Sendlerowa

 • YES
 • Female
 • Irena
 • Sendlerowa
 • Krzyżanowska
 • 1910-02-15
 • 2008-05-12
 • Warszawa
 • Warszawa
 • From Warsaw
 • Polish
 • higher
 • Z byłej Rady Pomocy Żydom – “Jolanta”; znajoma Ireny Schultz z którą pracowała od 1932 roku w Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej – niosła pomoc zwłaszcza bezrobotnym, działalność tą patronowała profesor Helena Radlińska; organizowała pomocy dla prześladowanej ludności żydowskiej; zamieszkała obecnie w Warszawie przy Placu na Rozdrożu 3.

  Irena Sendlerowa, pracownica Wydziału Opieki Społecznej Zarządu m. Warszawy, już w 1939 r. organizuje pomoc dla Żydów. Po utworzeniu getta przedostaje się do niego z legitymacją legitymacje ekipy sanitarnej do zwalczania chorób zakaźnych.
  Często w opasce wchodzi do getta.
  Z ramienia Wydziału Opieki Społecznej Zarządu m. Warszawy zorganizowała współpracę z Centosem w getcie i nosiła do getta pomoc (żywność, odzież, lekarstwa, pieniądze).
  W listopadzie 1942 r. rozpoczyna współpracę z Rada Pomocy Żydom. razem z Julianem Grobelnym jeździ pod warszawę pomagać żydowskim dzieciom.
  W getcie jest świadkiem marszu śmierci Janusza Korczaka z dziećmi.
  Na ulicy Ludwiki 1 ukrywa archiwum Żegoty - zaszyfrowane kartoteki ukrywanych w klasztorach dzieci żydowskich.
  Była w Świdrze, w domu wynajętym przez Żegotę, w trakcie najścia szantażystów.
  20.10.1943 r. zostaje aresztowana przez gestapo. Dzięki pomocy Żegoty zostaje wykupiona 13,.11.1943 r. Ukrywa się u sąsiadów, potem w innych miejscach.
  Za jej pośrednictwem w lipcu 1944 r. RPŻ udziela pomocy grupie Żydów ukrywających się w lasach garwolińskich, będących w bardzo trudnej sytuacji.

 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, pedagogues, Poles, aid, death, deportation
 • Działaczka społeczna i charytatywna, członkini PPS i w czasie II wojny światowej kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj („Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

 • Str. 1