Nieznana [mieszkanie Bolka] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [mieszkanie Bolka]
  • Mieszkanie Bolka, znajomego Feliksa Cywińskiego. Mieszkanie było na obrzeżach Warszawy.
    Prawdopodobnie chodziło o mieszkanie Bolka Hajdukiewicza, przyjaciela Feliksa Cywińskiego.