= 7.02.42 [Brandt] dzwonił do komisarza, aby c...

 • YES
 • = 7.02.42 [Brandt] dzwonił do komisarza, aby cofnął swoje zarządzenie w sprawie omnibusów, których marszruta ma się odbywać oddzielnie na południu i oddzielnie na północy ghetta. A[uerswald] nie wyraził zgody. Komisarz Bohem prosił mnie, abym pomówił na ten temat z A[uerswaldem]. A[uerswald] oświadczył, że nie pójdzie Konowi i Hellerowi na rękę z pewnych względów. [przyp. - żądanie Auerswalda polegało na tym, aby omnibusy konne nie mogły przekraczać granic getta przez odcinek ul. Chłodnej]

 • 1942-02-07
 • 1942-02-07
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, communication, Germans
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 250
 • Kon i Heller; granice

 • Related people:

  • Brandt Karl Georg

   deputy head of the 'Jewish' department (IV B4, SD); [he was not tried, dead - list of the Main Commission to Investi...

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Bohem Johannes

   senior functionary of the Jewish Department of the Security Service (Sicherheitsdienst, SD)

  • Kohn Moryc

   Had contacts withe the 'Thirteen', obtained numerous concessions with Heller (e.g. a horse-tram).

  • Heller Zelig

   Formerly had ties with the "Thirteen," later on went into partnership with Kohn - many licences under the...

  Related places:

  • Chłodna

   w związku ze zmianą granic i wydzieleniem małego getta (14.07.41); sierpień 41 - projekt rozbiórki zbombardowanych d...