Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • na powierzchni
  • w getcie
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty, znajomi
  • Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie na kraj, Leopold Rutkowski przyznaje subwencję na rzecz Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

  • Str. 3 – 4