Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • atmosfera, inna pomoc, klasztor/kościół, konspiracja polska, pomoc jednorazowa
  • Zofia Kossak-Szczucka (FOP) publikuje ulotkę, piętnującą obojętność wobec prześladowań Żydów.

    Chodzi o odezwę FOP, noszącą tytuł „Protest!”.

  • Str. 2 – 3