Imię: Leopold Nazwisko: Rutkowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Leopold
 • Rutkowski
 • „Muszyński”, „Trojanowski”, „Zawadzki”
 • 1877-08-12
 • Warszawa
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie, zabójstwo
 • Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie; na prośbę Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda Bieńkowskiego i Jerzego Makowieckiego przyznaje subwencję na działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, koszty, pomoc długotrwała, pomoc finansowa
 • Kończy studia prawnicze, w latach międzywojennych pracuje w MSW. Podczas II wojny światowej jest pierwszym szefem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie na kraj od lutego 1941, do lipca 1944. W 1945 aresztowany przez NKWD, wywieziony na moskiewską Łubiankę, kilka miesięcy później zwolniony po interwencji Mikołajczyka. Po powrocie do Polski aresztowany przez UB, zwolniony po interwencji Jakuba Bermana. Ponownie aresztowany w 1949, zamordowany 8 września w czasie przesłuchania w więzieniu przy Rakowieckiej.

 • Str. 3 – 4