Imię: Jerzy Nazwisko: Makowiecki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jerzy
 • Makowiecki
 • „Tomasz Malicki”
 • 1896-01-23
 • 1944-06-13
 • Warszawa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Ochota
 • ul. Jesionowa
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Działa w AK, współpracuje też z referatem finansowym Rady Pomocy Żydom, rozdzielając środki Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie.

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, śmierć
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa
 • Jerzy Makowiecki, inżynier, działacz konspiracji, kierownik Wydziału Informacji BIP ZWZ AK, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. W czerwcu 1944 Makowiecki i jego żona Zofia porwani zostali ze swojego domu na Ochocie, wywiezieni na obrzeża miasta w rejon wsi Górce (obecnie Bemowo) i zastrzeleni przez członków grupy dywersyjnej, kierowanej przez Andrzeja Popławskiego, ps. „Sudeczko”; ci sami zabójcy wcześniej rozstrzelali też Ludwika Widerszala, pracownika Wydziału kierowanego przez Makowieckiego. Morderstwo to po wojnie przypisywano Narodowym Siłom Zbrojnym; w latach ’80 wśród inspiratorów zaczęto wymieniać Witolda Bieńkowskiego.

 • Str. 2 – 3