Śniadeckich Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Śniadeckich
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , z papierami aryjskimi
  • Po wymówieniu przez właścicielkę mieszkania przy Sapieżyńskiej 19 i dojściu do zdrowia ukrywających się osób (chorowali na tyfus). Wszystkie osoby Feliks Cywiński przeniósł do mieszkania znajomej Paśniczka na ul. Śniadeckich.