nn Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nn
  • zakład tapicerski
  • inna
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna , z papierami aryjskimi, znajomi
  • Suterena w której mieścił się zakład tapicerski Antoniego Polnego, przyjaciela Feliksa Cywińskiego. W tej suterenie ukrywali wszystkich podopiecznych Cywińskiego przez trzy tygodnie.