Relacja O3/3004; w Archiwum Yad Vashem

  • Feliks
  • Cywiński
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Feliks Cywiński, rocznik 1902, przed wojną ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa. W czasie okupacji, zaangażowany w działalność podziemia (pseudonim "Ryś"), ukrywał się na fałszywych dokumentach na nazwisko Stefan Rutkowski. Ukrywał 26 osób, dla których wynajmował mieszkania przy ul. Sapieżyńskiej 19 i 21, Ciasnej 2 i Złotej. Aby zdobyć na to środki, sprzedał willę w Brwinowie. Wśród osób, którym pomagał, znajdowali się m.in.: Aniela Karwowska, Regina i Samuel Kenigswejn, Helena Kelner, Maria Modzelewska, Urszula Rubinsztein z rodziną i Barbara Rychter. Wielu innym pomógł w uzyskaniu fałszywych dokumentów, zaopatrywał w żywność i pieniądze. W czasie powstania warszawskiego Cywiński był kwatermistrzem batalionu „Wigry” Armii Krajowej; po zdobyciu przez batalion „Zośka” Gęsiówki, utworzył pluton, którego dowódcą został Samuela Kenigswejn. W 1966 r. otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Relacja spisana w lipcu 1966.