Ul. Kilińskiego Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Stare Miasto
 • Ul. Kilińskiego
 • 5
 • Mieszkanie Stefanii Sarełło
 • w mieszkaniu
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Feliks Cywiński ukrywa się przed Gestapo; Urszula Rubinstein i Aniela Klepfin chodzą za nim sprawdzając, czy nikt go nie śledzi.

 • Str. 10 – 11 (20 – 21)