Imię: Nieznane Nazwisko: Liebensztajn

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Liebensztajn
 • NN
 • Tak
 • Z Warszawy
 • nieznany
 • Żyd
 • wyższe
 • na powierzchni
 • Lekarz, współpracujący z Centralnym Komitetem Żydów Polskich. Organizuje Ambulatorium i Izbę Chorych dla Żydów, między innymi dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Spotyka Sabinę Glocer w Wydziale Zdrowia, a słysząc, że Sabinie zaproponowano stanowisko w jednym z warszawskich szpitali – namawia ją do współpracy. „Do kogo chce pani iść pracować, do nich, czy do nas?” Dr Liebensztajn jest kierownikiem Izby Chorych i Ambulatorium, które to instytucje przechodzą pod opiekę Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej; doktorowi udaje się wywalczyć lokal po dawnej mykwie na Szerokiej 31. Sabina pomaga mu w pracy i organizacji Izby.

 • administracyjne, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 4