Relacja O3/397; w Archiwum Yad Vashem

  • Sabina
  • Glocer
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Po powrocie z obozu w Glatz w czerwcu 1945, Sabina Glocer spotyka w Wydziale Zdrowia dra Liebensztajna, który organizuje Izbę Chorych dla Żydów, powracających z obozów. Sabina jedzie do Rembertowa, załatwia z wojskowymi, rosyjskimi Żydami, przydział na łóżka i sprzęt po likwidującym się szpitalu rosyjskim. Liebensztajnowi udaje się wywalczyć lokal po dawnej mykwie na Szerokiej 31, Centralny Komitet Żydów zajmuje się remontem. W tym czasie ulega zniszczeniu dotychczasowa siedziba Ambulatorium. Chorzy muszą zostać przeniesieni; Sabina z pomocą jednego z rekonwalescentów sama maluje sprzęty. Nieco później Glocerowa organizuje także kuchnię dla chorych. Przedstawiciele TOZ-u (Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej) opiekują się Żydami, leżącymi w polskich szpitalach.
    Relacja spisana w 1955 roku.