Imię: Maria Nazwisko: Mocarska

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Mocarska
 • NN
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • W 1945 kieruje Towarzystwem Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. W 1945 – po utworzeniu Ambulatorium i Izby Chorych w dawnej mykwie przy Szerokiej 31, Mocarska współpracuje z Sabiną Glocer, organizującą pracę pielęgniarek i służb pomocniczych w Izbie. Mocarska organizuje także odwiedziny w szpitalach polskich dwa razy w tygodniu, w celu objęcia opieką pacjentów żydowskich, to znaczy wsparcia moralnego i dostarczenia dodatkowych racji żywnościowych.

 • po wojnie
 • administracyjne, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 4