Ul. Szeroka (obecnie Kłopotowskiego) Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Ul. Szeroka (obecnie Kłopotowskiego)
 • 31
 • Budynek dawnej mykwy
 • po wojnie
 • administracyjne, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, choroby, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Sabina Glocer i dr Liebensztajn organizują żydowską Izbę Chorych.

  Budynek wzniesiony w latach 1911 – 1914, według projektu Nauma Hornsteina. Przeznaczony na żydowską łaźnię obrzędową, jako część kompleksu zabudowań praskiej gminy żydowskiej; sąsiadował z Synagogą Praską. Po zakończeniu II wojny światowej budynek został przebudowany i przeznaczony na siedzibę Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Po 1989 budynek został odzyskany przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Od 2006 mieści się w nim Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mykwa_w_Warszawie

 • Str. 4