Sabina Glocer opisuje organizację Ambulatorium...

 • NIE
 • Sabina Glocer opisuje organizację Ambulatorium i Izby Chorych w 1945. Całością kieruje dr Liebensztajn, z pomocą doktorów Berłowicza i Szpigelmana. Sabina jako siostra naczelna ma dwie pielęgniarki do pomocy, na dwie zmiany. W służbie pomocniczej Sabina zatrudnia Dorkę i Rózię, byłe więźniarki Oświęcimia. Okazuje się też, że przynoszenie pożywienia z kuchni Komitetu w kubłach jest niepraktyczne, Sabina po uzgodnieniu z M. Mocarską, kierowniczką TOZ-u, organizuje kuchnię i przyjmuje kucharkę. Izba Chorych liczy 20 łóżek, które są zawsze zajęte; powodem jest m.in. lęk powracających Żydów wobec szpitali polskich. W przypadku konieczności umieszczenia kogoś w szpitalu polskim należało przekonać i uspokoić pacjenta, że nie stanie mu się nic złego. Mocarska organizuje odwiedziny w szpitalach polskich dwa razy w tygodniu, w celu objęcia opieką pacjentów żydowskich, to znaczy wsparcia moralnego i dostarczenia dodatkowych racji żywnościowych.

 • 1945-00-00
 • po wojnie
 • administracyjne, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 4
 • Powiązani ludzie:

  • Mocarska Maria

   W 1945 kieruje Towarzystwem Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. W 1945 – po utworzeniu Ambulatorium i Izby Chorych...

  • Glocer Sabina

   Żona Władysława Wolfa Glocera. Pracuje jako siostra operacyjna w Szpitalu Starozakonnych na Czystem, gdzie trwa we w...

  • Liebensztajn Nieznane

   Lekarz, współpracujący z Centralnym Komitetem Żydów Polskich. Organizuje Ambulatorium i Izbę Chorych dla Żydów, międ...

  Powiązane miejsca: