Targowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Targowa
  • 11
  • po wojnie
  • administracyjne, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
  • Sabina Glocer dociera do Izby Chorych, zorganizowanej przez dr Liebensztajna.

  • Str. 1 – 2