Imię: Dawid Nazwisko: Aufgang

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Aufgang
 • NN
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Praga
 • ul. Targowa
 • Żyd
 • na powierzchni
 • Rekonwalescent z Izby Chorych. Sabina Glocer angażuje go w 1945 do pomocy, kiedy podejmuje się zorganizować nowe łóżka do Izby Chorych. Dawid jedzie z Sabiną do bazy radzieckiej w Rembertowie. Pomaga przy remoncie nowego lokalu przy Szerokiej, następnie pracuje w Izbie Chorych, jako „sanitarjusz tudzież zdun, stolarz, ślusarz oraz do wszelkich innych potrzebnych nam zajęć”.

 • po wojnie
 • administracyjne, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 4