Franciszkańska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Franciszkańska
 • 12
 • sutereny pofabryczne pod domem
 • w mieszkaniu
 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Sutereny pofabryczne pod domem przy Franciszkańskiej 12 stanowiły punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego

 • s. 176