Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie gr...

 • NIE
 • Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie grupa Iwańskiego przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców. Akcja pomocy po zamknięciu getta przybrała na sile. Wyprowadzani z getta przechodzili przez żydowski skład drzewa braci Kopytów przy ul. Siennej 49 do mieszkania "Bystrego", gdzie albo zostawali, albo też byli kierowani do innych punktów. Jednym z takich punktów były sutereny pofabryczne pod domem przy ul. Franciszkańskiej 12.

 • przed gettem
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Powiązani ludzie:

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  • Gościmski January Zdzisław

   Kierował grupą w ramach Wojskowego Związku Walki Zbrojnej, która przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zie...

  • Góra Władysław

   Policjant granatowy, pomagał w grupie Iwańskiego w przeprowadzaniu Żydów z getta na aryjską stronę i/lub przez zielo...

  • Nowicki Adam

   Policjant granatowy, pomagał w grupie Iwańskiego w przeprowadzaniu Żydów z getta na aryjską stronę i/lub przez zielo...

  Powiązane miejsca:

  • Franciszkańska 12

   Sutereny pofabryczne pod domem przy Franciszkańskiej 12 stanowiły punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa...

  • Sienna 49

   Skład drzewa braci Kopytów - tędy przechodzili wyprowadzani z getta