Sienna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Sienna
 • 49
 • w getcie
 • pomoc
 • inna pomoc
 • Skład drzewa braci Kopytów - tędy przechodzili wyprowadzani z getta

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177