Given name: Franciszka Family name: Oliwa

 • NO
 • Female
 • Franciszka
 • Oliwa
 • 1014-04-28
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw, Midtown
 • Otwock – ul. Prusa 11; Prużana
 • Grodno; Warszawa – Wilcza 53; Kielce; Warszawa – ul. Jaworzyńska 5 m 16
 • Jewish
 • bad
 • higher
 • on surface
 • delation/denunciation, on a street, recognition, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out , in an apartment
 • Córka Szymona i Sary z domu Roth; mieszka w Otwocku. Działa w ruchu robotniczym; w 1936 wyjeżdża do Prużany. W 1939 przenosi się do Grodna, studiuje w Instytucie Pedagogicznym do 1941 roku. Aresztowana po wejściu Niemców, unika rozstrzelania, przedostaje się do getta. Pomagają jej znajomi, Fürstenbergowie. Ich znajomy przewozi ją na początku 1942 do Warszawy. Przeżywa likwidację otwockiego getta, jesienią 1942 ucieka do Warszawy, do powstania warszawskiego pracuje jako służąca. Jesienią 1944 ukrywa się w Kielcach, u Rudolfa i Joanny Nowaków. W styczniu 1945 organizuje żydowski dom dziecka w Otwocku (Dom Dziecka im. Dawida Guzika); pracuje w nim do 1949. Działa w PZPR; zostaje z niej usunięta. Pracuje w ŻIH.

 • administrative, denunciation , Germans operations, Poles operations, Ghetto liquidation, housing, help, work, blackmail, "szmalcownictwo", private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, other help, contacts with other Jews , Polish Police, individual help , one-off help, housing assistence , material help , work, blackmailer/ "szmalcownik", acquaintances
 • Str. 9 – 10