Given name: Wojciech Family name: Niedzielski

 • NO
 • Male
 • Wojciech
 • Niedzielski
 • około 1929
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Otwock
 • Warszawa
 • Jewish
 • on surface
 • other danger, recognition, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out
 • Syn Anny Neuman, siostry Franciszki Oliwy. Przed wojną mieszka w Otwocku. W czasie likwidacji getta ucieka z matką i siostrą do Warszawy, żyje po aryjskiej stronie. Bierze udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie używa nazwiska z okupacyjnego aryjskiego dokumentu.

 • Poles operations, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, contacts with other Jews , costs, Polish Police, one-off help, help from Jews, blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents
 • Str. 2