Given name: [nieznane] Family name: Hormuszno

 • NO
 • Male
 • [nieznane]
 • Hormuszno
 • No data
 • Not in Warsaw
 • Prużana
 • Polish
 • on surface
 • Znajomy Fürstenbergów, przyjaciół Franciszki Oliwy; na początku stycznia 1942 przewozi Franciszkę z Prużany do Warszawy; nie czerpie z tego tytułu korzyści materialnych. Poleca ją jako swoją krewną Fijałkowskim, gdzie Franciszka pracuje potem jako służąca.

 • help, private/everyday life
 • atmosphere , other help, communication, individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw, work, acquaintances
 • Str. 5