Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • on surface
  • Poles operations, help, private/everyday life
  • atmosphere , other help, communication, individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw, acquaintances
  • Znajomy Fürstenbergów przywozi Franciszkę Oliwę z Prużany do Warszawy.