Otwock From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Otwock
  • on surface
  • deportation
  • private/everyday life
  • children, contacts with other Jews , outside of Warsaw
  • Róża Rabczyk wychodzi z getta warszawskiego i dociera do getta w Otwocku.

  • Str. 9