Relacja 301-5574; w Archiwum ŻIH

 • Franciszka
 • Oliwa
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Franciszka Oliwa, rocznik 1914. Przed wojną mieszka w Otwocku. Działa w ruchu robotniczym; w 1936 wyjeżdża do Prużany. W 1939 przenosi się do Grodna, studiuje w Instytucie Pedagogicznym do 1941 roku. Aresztowana po wejściu Niemców, unika rozstrzelania; na początku 1942 ucieka do Otwocka. Przeżywa likwidację otwockiego getta, jesienią 1942 ucieka do Warszawy, pracuje jako służąca. Po powstaniu mieszka w Kielcach. W styczniu 1945 współorganizuje żydowski dom dziecka w Otwocku (Dom Dziecka im. Dawida Guzika); pracuje w nim do 1949. Działa w PZPR; zostaje z niej usunięta. Pracuje w ŻIH. Relację spisano w 1958 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl