Given name: Nieznane [Niemiec] Family name:

 • NO
 • Male
 • Nieznane [Niemiec]
 • From Warsaw
 • Nieznany
 • German
 • on surface
 • other danger
 • Szmalcownicy przyprowadzają mu zatrzymaną na ulicy Franciszkę Oliwę. Franciszka pokazuje mu swoje dokumenty, Niemiec sprawdza je i każe ją wypuścić. Sugeruje jej jednak, żeby dała jakąś łapówkę szmalcownikom. Franciszka nie ma pieniędzy; Niemiec ją wypuszcza.

 • denunciation , Germans operations, Poles operations, blackmail, "szmalcownictwo", private/everyday life
 • atmosphere , blackmailer/ "szmalcownik"
 • Str. 8