Zebranie komórki Żydowskiego Komitetu Narodowe...

  • NIE
  • Zebranie komórki Żydowskiego Komitetu Narodowego - J.Z. poinformował o papierosiarzach, dyskutowano nad formą opieki i pomocy dla tych dzieci

  • październik 43
  • październik 43
  • konspiracja
  • dzieci, konspiracja żydowska, pomoc od Żydów
  • 12