plac Trzech Krzyży Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • plac Trzech Krzyży
  • gospodarcze
  • dzieci, handel
  • miejsce handlu papierosiarzy

  • 9-11,32,6671,72,78,88,89