Krzyż i mezuza

  • Helena
  • Szereszewska
  • Warszawa
  • 1993
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski
  • ojciec jej zarządzał gospodarstwem rolnym. Po ukończeniu gimazjum w Piotrkowie wyjechała na studia do Genewy. Wyszła za mąż za kuzyna, Stanisława Szereszewskiego. Zamieszkali w Warszawie. Mieli trzy córki. Mieszkali na Narbutta, 10 lipca 40 przeprowadzili się na Waliców 6. W czasie I akcji wysiedleni stamtąd, w połowie sierpnia przydzielono im mieszkanie na Lubeckiego 6. Dostała numerek życia we wrześniu 42. W końcu września 42 Szereszewscy przenoszą się na Muranowską 42. 18 stycznia 43 na Umschlagu, zwolniona przez Fadersa, niemieckiego komisarza. 31 stycznia 43 przechodzi na aryjską stronę. Mieszka z córkami, które przeszły dzień wcześniej, na Chłodnej. Ma papiery na nazwisko Alicji Marii Biernackiej,potem na nazwisko Majewska. W marcu wynosi się z Chłodnej, mieszka z córką Marysią na Lwowskiej. Od czerwca 43 u sióstr felicjanek na Leszno. 14 sierpnia 44 razem z córką Marysią i Maciusiem ewakuowana, trafili do obozu pod Berliem, gdzie przebywali do 25 kwietnia 1945. Potem wróciły do Polski