Imię: Nieznane Nazwisko: Margolis

  • TAK
  • Kobieta
  • Margolis
  • uczyła się w szkole pielęgniarek , w czasie (lub tuż przed) I akcji przeszła na aryjską stronę

  • młodzież
  • 86