Podczas gdy w Gminie odbywała się selekcja, ta...

  • TAK
  • Podczas gdy w Gminie odbywała się selekcja, taka sama selekcja odbywała się w szopach i Wydziale Policji. Robotnicy wszystkich szopów musieli pójść na plac Parysowski

  • 1942-09-06
  • 1942-09-07
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Judenrat, policja żydowska, selekcja, szopy, ulica
  • 133