Imię: Nieznane Nazwisko: Ickowicz

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Ickowicz
  • Z Warszawy
  • bracia Ickowicze architekci, aresztowani w październiku-listopadzie 39 w pensjonacie na Polnej

  • 25