Emilii Plater Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Emilii Plater
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • z papierami aryjskimi
  • mieszkał Maurycy Szpilfogel

  • 292