Leon trwał w zamiarze wyjazdu - pojechał do Gu...

 • NIE
 • Leon trwał w zamiarze wyjazdu - pojechał do Guzika. Guzik zażądał zapłaty. Leon oburzył się, że jego papiery są już zapłacone.

 • pocz.czerwca 43
 • pocz.czerwca 43
 • Hotel Polski
 • administracyjne
 • koszty
 • 323
 • Powiązani ludzie:

  • Szereszewski Leon

   przed wojną mieszkał na Marszałkowskiej. Latem? 42 przeszedł z żoną i synami na aryjską stronę. Mieszkał na Chłodnej...

  • Guzik Nieznane

   dyrektor Jointu. Ma znajomych Polaków w Swidrze i gotów jest przewieźć razem ze swoimi także futra Szereszewskich (z...