W księgarni Arcta na Nowym Świecie pracował pr...

  • NIE
  • W księgarni Arcta na Nowym Świecie pracował przez pewien czas Moryc Gelber (Golber), Żyd ze Lwowa ukrywający się pod nazwiskiem Aleksander Artymowicz. Jego kolegą z pracy był Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Po jakimś czasie zwrócono uwagę, że Artymowicz, mający wyraźny wygląd semicki, nie może dłużej przychodzić do bardzo ruchliwej księgarni. Krzysztof Dunin-Wąsowicz pomógł mu w dalszym ukrywaniu.

  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 201-202