Nowy Świat - księgarnia Arcta Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Nowy Świat - księgarnia Arcta
 • 35
 • księgarnia Arcta
 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
 • W księgarni tej pracował przez pewien czas Moryc Gelber (Golber), Żyd ze Lwowa ukrywający się pod nazwiskiem Aleksander Artymowicz, a także Krzysztof Dunin-Wąsowicz, który opiekował się Morycem.

 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 201-202