Imię: Krzysztof Nazwisko: Dunin-Wąsowicz

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Krzysztof
 • Dunin-Wąsowicz
 • 1923-00-00
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Czarnieckiego
 • Polak
 • Syn Janiny i Władysława. Miał brata Marka. Jeszcze przed wojną należał do młodzieżowej organizacji socjalistycznej. Spotykał się z młodzieżą żydowską z Bundu. Był w AK. Pracował w czasie okupacji w księgarni Arcta na Nowym Świecie. Zaopiekował się młodym Żydem ze Lwowa, Aleksandrem Artymowiczem (Moryc Golber), który też pracował w księgarni. Został on rozpoznany jako Żyd, Krzysztof organizował mu kolejne miejsca zamieszkania.
  W pierwszej połowie kwietnia został aresztowany wraz z rodzicami i bratem. Trafili na Szucha a później na Pawiak. Krzysztofa i Marka Niemcy wywieźli do obozu w Stutthofie. Rodzice zostali uwolnieni w lipcu 1944 r. Bracia wrócili do Warszawy po wojnie.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 201-202