W księgarni Arcta na Nowym Świecie pracował pr...

  • NO
  • W księgarni Arcta na Nowym Świecie pracował przez pewien czas Moryc Gelber (Golber), Żyd ze Lwowa ukrywający się pod nazwiskiem Aleksander Artymowicz. Jego kolegą z pracy był Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Po jakimś czasie zwrócono uwagę, że Artymowicz, mający wyraźny wygląd semicki, nie może dłużej przychodzić do bardzo ruchliwej księgarni. Krzysztof Dunin-Wąsowicz pomógł mu w dalszym ukrywaniu.

  • Poles operations, housing, help
  • other help, Polish underground movement , long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 201-202