Po zakończeniu I akcji każdy z współpracownikó...

 • YES
 • Po zakończeniu I akcji każdy z współpracowników Archiwum znalazł się w innym niż dotychczas terenie. Ringelblum z Lichtensztejnem pracowali i mieszkali na ul. Nowolipki, która była zajęta przez firmę stolarską Halmana. W domu nr 68 w czasie akcji 3 sierpnia 1942r. ukryto część zebranych przez Archiwum materiałów. W późniejszym czasie mieli oni możliwość trzymania tam innych, napływających różnymi kanałami materiałów. Ringelblum utrzymywał też stamtąd kontakty z wznowionym centrum żydowskiej administracji. Raz lub dwa razy w tygodniu, eskortowany przez niemieckiego żołnierza i pod pretekstem pobrania produktów konsumpcyjnych, przychodził do działu aprowizacyjnego prowadzonego przez Szmuela Wintera, dzięki któremu kontaktował się z Perlem, Kirmanem i Rachelą Auerbach, którzy pracowali na Franciszkańskiej 30

 • po pierwszej akcji
 • do wyjścia na aryjską stronę
 • in the ghetto, deportation
 • social/communal
 • address, activists, Judenrat, underground movement
 • s.194,195
 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...

  • Lichtensztajn Israel

   He worked in a kitchen for children in the Borchow school building at Nowolipki Street No. 68; he took care of writt...

  • Winter Szmuel

   Before the war he lived in Wloclawek. He traded in cereals, he was an exporter and a member of National Chamber of C...

  • Perle Jehoszua

   A famous writer. In 1926 his wife died, leaving him a seven-year-old son, whom Perle, from this moment on, guarded l...

  • Auerbach Unknown

   A family which came from Leipzig.

  • Kirman Josef

   A well-known Jewish writer. Before the war he worked in a wellingtons and boots factory 'Rigawar.' His wife went awa...

  Related places:

  • Nowolipki

   Ringelblum and Lichtensztajn lived there and worked in Halman's carpenter's company after the First Action. Lichtens...