Relacja O3/2727; w Archiwum Yad Vashem

  • Maria
  • Kann
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Maria Kann, rocznik 1906. Jej matka jest kierowniczką apteki więziennej. Wpaja Marii przekonanie, że wszyscy ludzie są równi. Maria kończy polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, działa w harcerstwie, jej pasją jest szybownictwo. Jeszcze przed okupacją wydaje dwie książki dotykające tej tematyki. Po wybuchu wojny działa w konspiracji, m.in. jest członkiem Rady Pomocy Żydom Żegota, załatwia aryjskie papiery dla ukrywających się Żydów. Jest redaktorką konspiracyjnego pisma „Wzlot”. W 1943 wydaje w podziemiu broszurę dokumentalną „Na oczach świata”, dotyczącą powstania w getcie i likwidacji getta. Współpracuje m.in. z Władysławem Bartoszewskim.
    Relację spisał w 1965 Henryk Rylski.