Imię: Herman Nazwisko: Hirschfeld

Właściciel kawiarni. Mieszkał przy Chłodnej.Zenaje na procesie Gojchermana w 1947 r.: W mundurze nie widywałem go. C...

  • Wariant nazwiska: Wacław