Imię: Nieznane Nazwisko: Born

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Born
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Walczył w powstaniu w getcie, wyszedł kanałami 10 maja 1943 r.

  • powstanie w getcie
  • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 276- 280