On Both Sides of the Wall. Memoirs from the Warsaw Ghetto

  • Władka
  • Meed
  • New York
  • 1979
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • angielski
  • właść. Fajgele Peltel-Międzyrzecki, książka została sfiszkowana, zanim ukazało się polskie wydanie „Po obu stronach muru” (2003)