Imię: Nieznane Nazwisko: Schmerling (13)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Mężczyzna
 • (2) Mieczysław , (3) Mieczysław , (7) Mieczysław , (9) Mieczysław , (10) Mieczysław , (13) Mieczysław
 • (1) Schmerling , (2) Szmerling , (3) Szmerling , (4) Szmerling , (5) Szmerling , (6) Szmerling , (7) Szmerling , (8) Szmerling , (9) Szmerling , (10) Szmerling , (11) Szmerling , (12) Szmerling , (13) Szmerling
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Brak informacji
 • (1)

  Niemiecki kolaborant, zamach na jego życie w 1942 r. nie udał się.

  (2)

  Oficer policji w getcie w-skim. Brutalny i zwierzęcy Służył wiernie Niemcom.ŻOB wydał na niego wyrok śmierci, który nie został wykonany z powodów technicznych.

  (3)

  Podobwodowy w Inspekcji SP.

  (4)

  pol żyd, dezynfekcje
  ogromny, barczysty, silny, małe świdrujące oczka
  bił Żydów i policjantów żydowskich
  brutalny w czasie akcji - komendant Umschlagplatzu
  był przygotowywany na niego zamach, ale został zabity przez Niemców

  (5)

  komendant placu na Umschlagu - był zdecydowanym draniem, wstrętnym łotrem, dorobił się podobno milionów na swoim stanowisku

  (6)

  Oficer SP. Znany z brutalnego zachowania. Oficer porządkowy na Umschlagplatzu w czasie pierwszej akcji. W pierwszym tyg. sierpnia 42r. podczas zwalniania z Umschlagplatzu dzieci z sierocińca Twarda 27 (otrzymały pozwolenie oficera SS) nie pozwalał na dołączanie do zwalnianej grupy innych dzieci (próbował czynić to J. Barski).

  (7)

  Komendant Umschlagplatzu, B, okrutny
  Złamał nogę i zastąpił go Fuerstenberg,- wrzesień 42r,

  (8)

  Oficer. Należał do komisariatu centralnego policji żydowskiej . Był odpowiedzialny za "Umschlagplatz".

  (9)

  działał na Umschlagu, szef SP w kwietniu 43

  (10)

  w sierpniu 42 nieudanego zamachu na niego dokonał Gutman

  (11)

  przed wojną prowadził fabrykę sztucznych kwiatów. Podobwodowy SP, komendant Umschlagplatzu w czasie I akcji. Dzięki swemu dużemu wzrostowi i czarnej bródce był w łtumie widoczny. Bezwzględny wobec Żydów, uległy wobec Niemców. W licznych przypadkach przeszkodził usiłowanym ucieczkom z wagonów lub placu, ale dobrze opłacony za pośrednictwem swoich zaufanych samodzielnie zwalniał

  (12)

  Zastępca Sklera. podczas jego nieobecności dowodzi V dystryktem.

  (13)

  Na cele kompanii przeciwepidemicznej SP. Dzienny dowódca Umschlagu, na polecenie Brandta po 6-7 dniach na Umschlagplatzu został awansowany na obwodowego. Odznaczał się brutalnością, żaden Niemiec nie mógł być od niego gorliwszym.
  12 września 42r. zawdzięcza mu ocalenie kilkunastoosobowa grupa lekarzy i pielęgniarek ze szpitala.
  Po selekcji wrześniowej na stanowisku kierownika Umschlagplatzu zastąpił go Fuerstenberg.

 • (1)

  Anielewicz wspomina o jego ponownym pojawieniu się w getcie ok. 23-04-43 w liście do Zuckermanna.

  (3)

  lip. 41

  (7)

  O Szmerlingu także mowa w relacji 301-1454

  (9)

  bestia żydowska, kat

  (12)

  Atleta lubiący pokazywać swą siłę przy każdej nadarzającej się okazji.Stał przed sądem za pobicie.

 • (3)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (6)

  Barski, Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji

  (7)

  Rubinsztajn, Majer, relacja 301-2840

  (11)

  Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  (12)

  Adler, Stanisław, ,

  (13)

  N, N

 • (1) 92, 195, (2) 292, (3) [s., 650,, AAN-27,, s.18], (4) 103,117, (5) 74,128,133,151, (6) [s., 31], (8) 52, (9) 26,41,80, (10) 233, (11) [236], (13) [s., 2,, 150,, 153,, 155,, 197]