Przyjaciele rozchodzą się do swoich warsztatów...

 • TAK
 • Przyjaciele rozchodzą się do swoich warsztatów: Jankiel Gruszka do fabryki szczotek, Rozowski i Kaufman do Roericha, Henach, Edzia i Władka do Toebbensa. Paw postanowił się ukryć. Byli prawdopodobnie ostatnimi, którzy opuścili budynek. Zjawili się Niemcy, zaglądali wszędzie, szukali ukrywających się Żydów. Ulice były wyludniona, zawalone fragmentami rozbitych mebli, podartej pościeli - jak po pogromie.

 • sierpień 1942
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • działacze, Niemcy, szopy, ulica, wysiedlenie
 • 83
 • Powiązani ludzie:

  • Gruszka Jankiel

   Władka dzieliła z nim i jeszcze trójką przyjaciół mieszkanie w gettcie (Nowolipie 69) po likwidacji Małego Getta, dz...

  • Rozowski Welwel

   Podczas I akcji w sierpniu 1942 wraz z szostką przyjaciół (pomagał każdemu z nich wyjść przez dziurę w zabitym deska...

  • Kaufman Mojsze

   Działacz Komitetu Centralnego Bundu w Wilnie, wysłany do pracy w Warszawie. Pracował w szopie Roericha kiedy miała m...

  • Russ Henach

   Przywódca organizacji młodzieżowych w getcie, był głową domu we wspólnym mieszkaniu przy Nowolipie 69. Pozostała czw...

  • Russ Edzia

   Chodziła z autorką do szkoły, razem działały w Skifi-e i Zukunft, mieszkały razem na ulicy Nowolipie 69

  • Meed Władka

   Autorka wspomnień. Podczas I akcji traci matkę i brata. Po likwidacji Małego Getta pracuje w warsztatach Toebbensa n...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipie 69

   Mieszkają pracownicy warsztatu po "przeprowadzce" i likwidacji Małego Getta. Władka dzieli mieszkanie - dw...