Trawniki Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Trawniki
  • obóz pracy
  • obóz pracy dla Żydów, zlikwidowany w listopadzie 1943

  • 310